LSR – silikony ciekłe to silikony dwuskładnikowe, które można wulkanizować wtryskowo na w pełni zautomatyzowanych maszynach bez potrzeby wtórnego przetwarzania. Zazwyczaj utwardzają się platyną i wulkanizują pod wpływem ciepła i ciśnienia. Z reguły składnik A zawiera katalizator platynowy, podczas gdy składnik B składa się z środka sieciującego. Idealnie nadają się do produkcji wielkoseryjnych, obniżając koszty jednostkowe produktu. Formowanie wtryskowe pozwala wytwarzać elementy o złożonej geometrii oraz precyzyjnych wymiarach.

Dostępne również specjalne gatunki o niskiej lepkości, które są odpowiednie do powlekania tkanin technicznych, ponieważ nie wymagają utwardzania pod ciśnieniem. Pozwala to na połączenie bardzo dobrych właściwości elastomerów silikonowych, takich jak odporność na ciepło i płomień, z wysoką wytrzymałością mechaniczną tradycyjnych tkanin technicznych.

Zastosowanie silikonów LSR jest bardzo szerokie i obejmuje m.in. przemysł: